Nov fsm rest.– 1, Skala (J Walker) 70. elem fsm rest.– 1, Pascador (R Fearis) 75.57; 2, Tenor (S Fearis) 69.23. adv med fsm rest.– 1, FGS Karamel (S Warr) 71. nov 39 rest.– 1, Skala 68.28. elem 59 rest.– 1, Rahy’s Son (N Diplock) 63.13. adv med 98 rest.– 1, FGS Karamel 65.06. nov 39.– 1, Libretto IV (E Holden) 70.34. rest.– 1, Skala 68.97. elem 59 rest.– 1, Libretto IV 72.5.